Monthly Archive: June 2016

Go, go, go … by Daniela Craciun

Go, go, go … by Daniela Craciun

Daniela Craciun, a young processional tells her story on how an international mobility influence her life! https://www.youtube.com/watch?v=Z6o1rxYoFN8 

Mobilities make me realize that my ideas are important

Аз съм Милена и съм на 31 години. Завършила съм бакалавърска степен Българска филология в Пловдивския университет и магистърска степен Дипломация и международни отношения отново в същия университет. В момента работя като Специалист „Обучителни...