Agata – My story

A story by Agata

Country of origin: Poland

Destination Country: India

My story with „Youth in Action” projects began in a reverse order from how it works usually. First, I got a chance to help with organising various youth-oriented activities, and only later I took on a role of the participant.

After I moved to Wrocław in order to study, I found out about a great array of possibilities offered by EU-funded programmes, particularly “Youth in Action”. After joining the Semper Avanti Association, I spent some time observing the work done by more experienced members of the organisation and helped them with several projects – training courses, mobilities, civic education initiatives, etc. Since a large part of these activities was related in one way or another to international environment, this work whetted my appetite for travelling and getting to know different cultures. Finally, I came across an opportunity to take a “trip of a lifetime” – I went on a 10-day long youth exchange to India!

It was certainly an unforgettable intercultural experience. The project gathered people from 8 countries: China, Vietnam, Philippines, India, Spain, Poland, Greece and Slovenia. In a way, it was an eye-opener – I realised how important is awareness and acceptance of cultural diversity. I also learned that while working in an international team may sometimes be challenging (as it requires additional knowledge and competences), it is also very enjoyable and rewarding.

I would absolutely recommend participating in such projects. Why? Well, they certainly provide you with quite a few memories and make your Facebook wall surprisingly multi-lingual. Not to mention a tonne of brilliant photos you bring back – although I have to admit that when I saw Taj Mahal with my own eyes, I though it looked even better than in any photo album… Absolutely breathtaking!

agata

Historia Agaty

Kraj pochodzenia: Polska

Kraj docelowy: Indie

Moje historia dotycząca projektów „Młodzież w Działaniu” zaczęła się trochę odwrotnie, niż bywa to u większości osób. Najpierw udało mi się pomagać przy organizacji różnych działań dla młodzieży, a z czasem poznać je też jako „zwykły” uczestnik.

Po przyjeździe na studia do Wrocławia poznałam ogrom możliwości jakie dają programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, głównie Program Młodzież w Działaniu. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Semper Avanti podpatrywałam bardziej doświadczonych kolegów, pomagałam im w organizacji różnych projektów – szkoleń, wyjazdów zagranicznych, projektów obywatelskich. Nabierałam coraz większej ochoty do samodzielnego posmakowania egzotycznych krajów, kontaktu z innymi kulturami i wreszcie udało mi się wybrać na „wycieczkę życia” – pojechałam na 10 dniową wymianę młodzieżową do Indii!

Nigdy nie zapomnę tego międzykulturowego doświadczenia. W projekcie uczestniczyły osoby z 8 krajów – Chiny, Wietnam, Filipiny, Indie, Hiszpania, Polska, Grecja, Słowenia… Projekt otworzył mi oczy na to, jak ważna jest znajomość i akceptacja dla różnorodności kulturowej. Pokazał, że praca w zespole międzynarodowym choć czasem bywa trudniejsza, bo wymaga dodatkowej wiedzy i kompetencji, sprawia niesamowitą przyjemność oraz daje dużo satysfakcji.

Polecam wszystkim wzięcie udziału w tego typu projektach, po ich zakończeniu głowa jest pełna wspomnień, ściana na facebooku jest wielojęzykowa, a karta pamięci od aparatu zapchana nieziemskimi fotografiami (Tadź Mahal – zapierający dech w piersiach – żadne zdjęcie nie odzwierciedli tego widoku, cud świata!).

You may also like...