Aina Pi – Bella Italia, bella Siena, what an Erasmus!

A Story by Aina Pi

Country of origin: Catalonia (Spain); Destination: Italy

 

English version

Since i started university I was sure I wanted to join the Erasmus program during my studies. So in my last year at the university I went six months to Siena, in the Tuscany, Italy.

Siena is a medieval town that, with Florence and Pisa, makes the heart of the Tuscany region. Even though it’s a rather small town, it conserves its medieval past very properly and its historical city centre was declared World Heritage by UNESCO in 1995.

The first month of my experience there I studied Italian in a daily course with 5 hours a day, which brought me a solid base of the language as to begin the course at the university. The next months I dedicated myself at the university studies and to discover Italy, a country full of richness in terms of history, culture and art. While being there I had the opportunity to visit other places of the country, such as Naples, Pompeii, Milan and Bologna.

Having participated in a mobility program was such an experience! In my case, this experience helped me in my personal and inner growth, improving my autonomy, my resilience and meeting and knowing people from all over the country. Even if there are some difficult times, I consider Erasmus to be a very grateful and very beautiful experience, which I do really recommend everybody to join it and not to lose an experience of studies or work abroad such as this!

 

01 02 03

Catalan version

Des que vaig començar el meu curs a la universitat, tenia clar que voldria marxar a fer una estada Erasmus durant la meva carrera. Així doncs, l’últim any dels meus estudis, vaig marxar a fer una estada de sis mesos a la ciutat de Siena, a la Toscana, Itàlia.

 Siena és una ciutat medieval que juntament amb Florència i Pisa, formen el cor de la regió de la Toscana. Tot i que és una ciutat més aviat petita, conserva molt bé el seu passat medieval i el seu centre històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1995.

El primer mes de la meva estada em vaig dedicar a estudiar l’italià, amb un curs diari de 5h el qual em va proporcionar una base sòlida de la llengua per poder iniciar el meu curs a la universitat. Els següents mesos em vaig dedicar a la universitat i a descobrir Itàlia, un país ric en història, cultura i art. Durant la meva estada vaig tenir l’oportunitat de visitar altres indrets del país com ara Nàpols, Pompeia, Roma, Milà i Bolonya.

Haver participat en un programa de mobilitat va ser tota una experiència. En el meu cas l’estada em va ajudar en el meu creiexement personal, a nivell d’autonomia, d’adaptació a altres entorns i em va permetre conèixer gent de molts altres països. Tot i que també hi ha moments difícils, considero que l’Erasmus és una experiència molt gratificant i alhora molt bonica, és per això que recomano  a tothom que tingui l’oportunitat, que no es deixi perdre una estada d’estudis o pràctiques a l’estranger!

You may also like...