An architect transforming a police station to youth center in Spain

A story by Vesselin

Country of origin: Bulgaria
Destination country: Lorka, Spain

11748630_10153466914449921_878699110_n-300x200

My name is Vesselin, I am an architect and Human Rights enthusiast. I spent a month in Lorka, Spain on an EVS, working on the transformation of a police station in a fresh, youth-friendly center. As an architect I always welcome the opportunity to try to fulfill my designs by my own hand, I took the opportunity to try working with new materials. I also had a feeling I needed time to reflect on my life, and decide if it is going in the direction I want. I had also briefly studied Spanish in the past, and was very curious to practice the few things I remember.

Since the first minute I arrived in Spain I had an opportunity to greatly expand my comfort zone; sleep in strangers’ homes, hitchhike literally everywhere, explore new mountains, and communicate with suspicious people late at night in a language I know so little of. All these experiences changed me as a person, and made me more confident and self-sufficient. I also defeated a lot of stereotypes nested in my head, and looked at the world in a different, more enriched way. Living in a place with 20+ people also had an impact on me both in professional, and personal aspect. I became more patient, and prone to listening to others. I think I also improved my organizational skills both for myself, and when working as a team. I discovered a passion for teaching, and learning languages while helping an Ukrainian boy learn English. I came back with a great desire to learn more languages, and maybe to focus my NGO activities towards teaching and working with young people.

11727984_10153466912549921_1492641224_oI had time to distance myself from my daily routine, and analyze my life back home. I had a chance to rethink a lot of things, and face some problems I hadn’t seen before. Seeing yourself from outside the aquarium really helped me see in perspective, and make the first step to putting my life into order. As always meeting new people from different countries was the frosting on the cake. I loved learning about others’ culture, while sharing mine. I think after this project I really feel more a part of one big European family.

Experiencing Spain was a life-changing experience for me! Learning about the culture firsthand while doing something good for the community is a winning combination. I highly recommend to anyone looking to leave their comfort zone, while I look for my next project.

 

Казвам се Веселин Алексиев и съм архитект и много ентусиазиран защитник на човешките права. Тази година бях в Испания за един месец, като доброволец по програмата Европейска доброволческа служба. Имах възможността да работя върху пресъздаването на полицейски участък в свеж младежки център. Като архитект винаги приветствам възможността да се пробвам да работя директно върху собствения си дизай. В Испания имах възможността да работя с нови материали. Освен това, смятам, че имах нуждата от време, за да разсъждавам върху живота си и да проверя дали върви в посоката, която желая. Учил съм и малко испански и ми беше страшно интересно да практикувам малкото неща, които си спомнях.

Още първата минута, когато пристигнах в Испания имах възможността да разширя зоната си на комфорт: да нощувам в дом на непознати, да пътувам на автостоп навсякъде, открия нови планини и да комуникирам с ‚подозрителни‘ хора късно вечер на език, който едва разбирам. Цялото това приключение ме промени като човек, направи ме по-уверен и съвършен. Победих и много стереотипи, които имах в главата си и погледнах на света по един по-различен начин, по-богат. Живеейки на място с над 20 младежи също въздейства върху личния ми и професионален живот. Станах по-търпелив и склонен да изслушвам другите. Освен това подобрих организационните си умения, както в професионален така и в личностен план. Открих страст към преподаването и изучаването на езици, докато помагах на едно момче от Украйна да усвои английския език. Върнах се у дома с повече желание да уча езици и да акцентирам на дейности, насочени към преподаване и работа с млади хора, в организацията, в която съм.

Имах времето да се отделя от ежедневието, което имах в България и да анализирам живота си. Имах възможността да преосмисля много неща и да се сблъскам с проблеми, на които не съм обръщал внимание. Да видя живота си отстрани наистина ми помогна да гледам перспективно и да направя първи стъпки в подреждането на живота ми в правилна посока. И както винаги, срещите с хора от други страни е черешката на тортата. Обожавам да опознавам и научавам за други култури, докато споделям своята. Смятам, че след този проект, наистина се чувствам част от едно голямо европейско семейство. Преживяването в Испания промени живота ми. Изучавайки културата от първа ръка, докато правя нещо добро за общноста е печеливша комбинация. Силно препоръчвам на всеки, който иска да излезне от зоната на компфорта си, докато аз се втурвам в следващия си проект.

You may also like...

1 Response