Elona – Living and learning in paradise

Elona

A story by: Elona Rackute

Country of origin: Lithuania; Country of destination: Malta

Erasmus mobility; Nationality: Lithuanian

 

English version

In the process of finishing bachelor’s degree in Lithuania, you have to do an internship. You can choose whether to do it in Lithuania or in other countries through an Erasmus mobility program. This mobility program offers you to travel, get professional experience, meet new people, know another culture. That is why I came to Malta, not only to have a long vacation, but also experience from all of that.

After the internship I will go back to Lithuania to finish university. As much as I love Malta, its culture, amazing landscapes and many other things about it, I wouldn’t stay here, because for me it’s too small and I want to live in a cosmopolitan city.

Living on the island where the pace of life is not as fast as in other European countries, experiencing the different lifestyle here in Malta has given me time to know myself better. In such a relaxing atmosphere, finally I found out what my passion is and what my goals are. It made me even a more positive person than I already am.

From a professional point of view I improved my English skills, I gained experience in writing articles and learned about project management in general.

Furthermore it helped me feel more like a EU citizen, with opening new possibilities outside my country.

I would definitely suggest mobility experience to my friends, because it’s a great way to learn many new things, get experience, enjoy everything that a new country has to offer, meet new people and have a wonderful time!

 

Lithuanian version

Lietuvoje, prieš baigiant bakalauro studijas reikia atlikti praktiką. Galima pasirinkti ar atlikti praktiką Lietuvoje, ar kitose šalyse, per Erasmus programą. Ši programa suteikia puikią galimybę keliauti, įgauti profesinės patirties, susipažinti su naujais žmonėmis, pažinti kitą kultūrą. Būtent dėl šių priežasčių aš ir atvykau į Maltą, ne tik pasimėgauti ilgomis atostogomis, tačiau ir patirti visus šiuos dalykus.

Po praktikos grįšiu atgal į Lietuvą pabaigti bakalauro studijas. Kad ir kaip mylėčiau Maltą, jos kultūrą, nuostabius vaizdus ir dar daug kitų dalykų, negalėčiau čia pasilikti ilgesniam laikui, nes man ši šalis per maža, o aš noriu gyventi dideliame kosmopolitiniame mieste.

Gyvendama kelis mėnesius saloje, kurioje gyvenimo tempas yra daug lėtesnis, palyginus su kitomis Europos šalimis, patirdama kitokį gyvenimo būdą, turėjau laiko dar geriau pažinti save. Tokioje atpalaiduojančioje aplinkoje, pagaliau supratau, kokios yra mano gyvenimo aistros ir kokie yra mano tikslai. Tapau dar pozityvesnė, nei iki šiol buvau.

Iš profesinės pusės, patobulinau savo anglų kalbą, gavau patirties rašydama straipsnius ir susipažinau su įvairių Europos Sąjugos projektų kūrimu ir įgyvendinimu.

Taip pat pasijaučiau dar didesnė ES pilietė, kuri turės daugiau galimybių už savo gimtinės ribų.

Labai siūlau visiems išvykti į kitą šalį atlikti praktiką per Erasmus programą, nes tai puikus būdas, išmokti daug naujų dalykų, įgauti patirties, susipažinti su naujais žmonėmis ir puikiai praleisti laiką.

You may also like...