Karolina – Youth in Action made my youth!

A story by Karolina

Country of origin: Poland

Destination Country: Croatia, Turkey, Romania, Slovenia, Ukraine, Poland, Spain

 

 

Since in 2009 I participated in a youth exchange in Croatia my life has never been the same (I do not exaggerate!). I firstly knew about Youth in Action program from my friends from Semper Avanti.

Shortly after letting them know that I would be interested to participate in it, I got the invitation to go for a Youth Exchange to Croatia. It was such an amazing experience that only after coming back home, me and my friends decided to organize an exchange at our hometown. I met EVS volunteers living in my village, people involved in European projects and suddenly the Youth in Action world became My Whole World.

Since 2009, I participated in a training course with several youth exchanges around Europe. For me, the most important thing is the people that you meet in these projects. I have met amazing people, full of passion and dreams, with whom I have been in touch since then, for many years. The people who made me believe that impossible is nothing and who made me realize that “wanting” is more than enough to make things happen.

All the projects taught me resourcefulness, independence and being more organized. Getting in touch with other cultures allowed me to know my own culture better and build my Europeanness.

All of the above is nothing in comparison to all the beautiful places I have seen, all wonderful memories I have, and the great friendships I have made.

Youth in Action made my youth!

_MG_5665

Historia Karoliny

Kraj pochodzenia: Polska

Kraj docelowy: Chorwacja, Turcja, Rumunia, Słowenia, Ukraina, Polska, Hiszpania

Od kiedy w roku 2009 roku wzięłam udział w wymianie młodzieżowej w Chorwacji moje życie nigdy już nie było takie samo (nie przesadzam!).Informację o Programie Młodzież w działaniu otrzymałam od moich przyjaciół z Semper Avanti.

Wkrótce potem zdecydowałam się na udział w wymianie Młodzieżowej do Chorwacji. To było niesamowite doświadczenie, zaraz po powrocie do domu, wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy zorganizować wymianę w naszym rodzinnym mieście. Na swojej drodze spotkałam wolontariuszy EVS mieszkających w mojej wsi, ludzi zaangażowanych w projekty realizowane w ramach Programu Młodzież w działaniu. Z dnia na dzień projekty, wymiany, wolontariat stał się całym moim światem.

Od 2009 roku brałam udział w szkoleniu i kilku wymianach młodzieżowych w całej Europie. Najważniejsi byli dla mnie ludzie, których mogłam poznać. Spotkałam wspaniałych ludzi pełnych pasji i marzeń. Ludzi, którzy wierzą, że nie ma rzeczy niemożliwych i którzy uświadomili mi, że “chcieć to móc”.

Uczestnictwo w projektach nauczyło mnie zaradności, niezależności, sprawiło, że jestem bardziej zorganizowana. Dowiedziałam się więcej o innych kulturach, własnej oraz pomogło zbudować świadomość europejską.

Wszystko powyższe, to nic nic w porównaniu do wszystkich pięknych miejsc, które odwiedziłam, wszystkich wspaniałych wspomnień i wielkich przyjaźni, które nawiązałam.

Młodzież w działaniu ukształtowało moją młodość!

You may also like...