Life change in Greece

scan

A story by: Stiliana Todorova

One day in the past 2003 I received a phone call from a friend that they are looking for volunteers for Greece. She told me that everything is paid – travel costs, accommodation and we will have pocket money. In that moment I was student second year Preschool pedagogy at Sofia University and I was planning to start parallel second speciality – Psychology. In Bulgaria it wasn’t very popular to travel abroad. The main goal of the project was ecological, but we didn’t have more detailed information about the tasks that we have to carry out. I spoke with my father and he told me to think about my studies and if I can handle them – to go, to use this opportunity. I didn’t know Greek language, but I was really enthusiastic about the experience. We were a group of 4 Bulgarians, we took few Greek language classes, we packed our luggage and we start our travel. I will not explain about our travel obstacles, but the real experience and life study started from the beginning. Our work was to clean the river in the village where the project took place and to motivate the people to preserve the nature. We had amazing finds, and you cannot imagine what the people throw in the nature. I had the best 2 months in my life. Every day I sent e-mails to my family and friends with funny stories of my daily life. After my voluntary work in Gefyra (Greece) I am richer with lots of stories and experience. I became more responsible, I became more secure in practicing English language, I learned a little Greek. I fell in love with Greece. I made good friendships and I was thinking to stay in Greece, but my study in the University get me back to Bulgaria. Now every year I am back in Greece. This experience shows me that I am good in languages, gave me more self confidence. In that period Bulgaria still wasn’t part of EU, but I really felt like a European citizenship, very comfort and equal. When I came back I transfered my spirit to all my friends and after I had few more that went in Spain. Even myself, I participated in another 10 days sport project in Zaragoza, Spain. Now a day I am working in the same sector, promoting mobility experience abroad, helping people to travel, using languages. So this is the best proof how this mobility changed my life. I strongly recommend to everybody to rush headlong in this experience – incredible and unforgettable.

Един ден през далечната 2003, получих телефонно обаждане от една приятелка, която търсеше доброволци за Гърция. Каза ми, че всичко се заплаща – пътни разходи, настаняване, ще имаме и джобни пари. В този момент бях студентка втора година Предучилищна педагогика в Софийски университет и планирах да започна паралелно втора специалност – Психология. В България не беше много популярно да се пътува в чужбина. Основната цел на проекта беше екология, но ние не разполагахме с по-подробна информация за задачите, които ще имаме. Говорих с баща ми и той ми каза да помисля за образованието си и ако мога да се справя – да отида, да използвам тази възможност. Не знаех гръцкият език, но бях много ентусиазирани. Бяхме група от 4 българи, минахме няколко урока по гръцки език, опаковахме си багажа и започнахме нашето пътуване. Няма да обяснявам за препятствията ни по пътня, но реалния опит и обучение започна от самото начало. Нашата работа беше да се почистваме реката в селото, където се провеждаше проектът и да мотивираме хората да пазят природата. Имахме невероятни находки, не можете да си представите какво изхвърлят хората сред природата. Имах най-хубавите два месеца в живота ми. Всеки ден изпращах имейл-и до семейството и приятелите си с весели истории от ежедневието ми . След моя доброволен труд в Гефира (Гърция ), аз съм по-богата с много истории и опит. Станах по-отговорна, станах по-уверена в практикуването на английски език, научих малко гръцки. Влюбих се в Гърция. Направих добри приятелства и си мислех да остана в Гърция, но образованието в университета ме върна в България. Сега всяка година се връщам в Гърция. Този опит ми показа, че съм добра в практикуването на езици, даде ми повече самочувствие. През този период България все още не беше част от ЕС, но аз наистина се чувствах като европейски гражданин, много комфортно и равнопоставена. Когато се върнах, прехвърлих моето вдъхновение на всички мои приятели и след това няколко от тях заминаха в Испания. Дори самата аз участвах в още един 10 дневен спортен проект в Сарагоса, Испания. Сега работя в същия сектор, насърчаване на мобилността и опита в чужбина, помогам на хората да пътуват, да използват езиците си. Така че, това е най-доброто доказателство как тази мобилност промени живота ми. Горещо препоръчвам на всички да скочат с главата напред в това преживяване – невероятно и незабравимо.

You may also like...