Lusy – studying abroad its a must!

A story by Lusy 

Country of Origin: Bulgaria

Coountry of destination: Hungary

lus11My name is Lyubka Georgieva (Lusy) 23 years old and I was born in town Pirdop, Bulgaria. I am so glad and thank you for the opportunity to share my story with you. I have Bachelor degree of Public administration. I have just finished Roma English Language Program at Central European University, Budapest, Hungary. Also this is the topic of my story. I would like to share my experience of studying abroad.

Roma English Program is a nine month, non-degree program for graduated Roma people, which takes place at Central European University, Budapest, Hungary.  I chose this program, because it is an amazing opportunity for young graduated Roma to learn English and to develop different skills such as debating, presentation skills, and communication skills, as well. I hope that it will help me in my future professional life. At the same time it is a wonderful chance to discuss different issues and exchange experience with people from different countries from all over the world.

It was a wonderful time there and I will never forget it.  During this program I have explored myself, I made new friend who are amazing people and at least, but not last I have learn English.

I would like to go again there. Unfortunately, the time is limited and I should start to work and to do my Master degree.

I am happy for the brilliant opportunity to study abroad. To all of you, who are reading this story, if you have the chance to study abroad- just do it!


IN BULGARIAN


Здравейте, казвам се Любка Георгиевa, но всички ми казват Люси. На 23 г. съм, родом от Пирдоп, България. Много се радвам и ви благодаря, за възможността да споделя моята история с вас. Завърших бакалавърската си степен по “Публична администрация” в благоевградския Югозападен университет „Неофит Рилски“. Скоро завърших и една 9 месечна обучителна програма по английски език за млади роми в Централния европейски университет, Будапеща. Ще ви разкажа накратко именно за тази програма и опита ми да уча в чужбина. Избрах тази програма, защото е изключителна възможност за млади роми, завършили своето висше образование като мен, да изучават интензивно английски език. И не само английски, но програмата развива и различни умения, като дебатиране, презентационни и комуникационни умения. Надявам се, че програмата ще ми помогне в професионален аспект в бъдеще. В същото време да учиш сред толкова много различни хора е наистина ценно. Дискутираш различни въпроси и обменяш опит с хора от различни краища на света. Деветте месеца, който прекарах в Будапеща никога няма да ги забравя. Програмата ми даде възможност да преоткрия себе си, завързах страхотни приятелства – те са невероятни. И не на последно място научих английски език. Иска ми се да се върна отново, но за съжаление времето е ограничено, а и трябва да започна магистърската си степен и да започна работа.

Изключително щастлива съм от възможността да уча в чужбина и ако ви се отдаде възможност да учите в чужбина – направете го.

You may also like...