Magda – Because it is worth!

Magda Polańska

A story by Magda

Country of origin: Poland

Destination Country: Turkey, Greece, Poland, USA

About Youth in Action Program I learned shortly after graduating from high school. A friend of mine called me asking if I would like to go to Turkey. I changed all of my plans immediately and turned the Polish seaside holidays into a memorable week in Ankara. Once I got to know the program I began to want more. After returning from Turkey I started searching for other opportunities. I found Training Course for youth leaders. This time in Greece. After less than a month from my first Youth Exchange I got a title of Youth Leader. And then everything happened just like an avalanche. I met EVS volunteers living in my village, made friends with them and started working with their host organization. Together, we implemented projects like EVS evaluations and Open Space Conferences. In a short time I became a proud member of Semper Avanti Association.

Since 2008, I took part in seven Youth Exchanges and two Training Courses in six countries. I met hundreds of interesting people, expanded my knowledge of other cultures and became more confident. I have no concerns in communicating in different languages. I even got to the Erasmus program.

The Youth in Action program has completely changed my life. I came from a small village. Never dreamed to find myself in any of those amazing places I’ve been. It accompanied me through the entire studies and I could not imagine a better way to spend that time.

I’m always trying to encourage my friends to try – because it is worth!

 

Historia Magdy

Kraj pochodzenia : Polska

Kraje docelowe: Turcja , Grecja , Polska, Europa, Świat

O Młodzieży w Działaniu dowiedziałem zaraz po ukończeniu szkoły średniej.  Moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie z pytaniem, czy chcę jechać do Turcji na Wymianę Młodzieżową . Natychmiast zmieniłam wszystkie moje plany: wakacje nad polskim morzem zamieniłam na niezapomniany tydzień w Ankarze.

Po wizycie w Turcji chciałam więcej…

Zaraz po powrocie zaczęłam  szukać innych możliwości. Znalazłam kurs szkoleniowy dla liderów młodzieżowych . Tym razem w Grecji . Po niespełna miesiąc od mojej pierwszej wymiany młodzieżowej uzyskałam tytuł lidera młodzieżowego.  A potem wszystko potoczyło się  jak lawina.

Spotkałam wolontariuszy EVS mieszkających w mojej wsi , zaprzyjaźniłam się z nimi. Równolegle wspierałam Semper Avanti w projektach organizowanych we Wrocławiu. Otrzymałam również członkostwo w Stowarzyszeniu.

Od 2008 roku  wzięłam udział w siedmiu wymianach młodzieżowych i dwóch kursach szkoleniowych w sześciu różnych krajach. 

Spotkałam wielu ciekawych ludzi, nie mam żadnych problemów w komunikacji w różnych językach . 

Program Młodzież w Działaniu całkowicie zmienił moje życie . Pochodzę z małej miejscowości i  nigdy nie marzyłam, aby znaleźć się w jednym z tych niesamowitych miejsc , w których byłam. Mogę powiedzieć, że Program towarzyszy mi przez całe studia i teraz nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na spędzenie wolnego czasu jak uczestnictwo we wszystkich tych rodzajach mobilności.

Zawsze staram się zachęcić moich znajomych , aby spróbowali – bo warto !

 

You may also like...