My first experience traveling to Wroclaw

Written by: Antoan Slavchev
Country of origin: Bulgaria
Country of destination: Poland

antoan1Hi everyone, I am Antoan Slavchev from Vidin, but living and studying in Svishtov. I am currently 3rd year at “D.A. Tsenov Academy of Economy” studying Economy and Financial Control.

Since 3 years I am part of the youth volunteer network of Arete Youth Foundation. And thanks to them and my active participation within the network I had the opportunity to take part in an international exchange visit in Wroclaw, Poland. The theme of the exchange was “Roma rights at the moment” and there were participants from Poland, Romania, Spain, and Bulgaria. That was my first experience traveling out of my country and as such it was a bit strange and unfamiliar for me. The clash between cultures says its word and the first few days I was trying to adopt in the situation. I was lucky I had with me wonderful young people, who helped me to adopt and with whom I experienced amazing days during the exchange.

11081226_10153223762484595_8216745481624857082_nWe all were big family. We eat together, worked together and we had fun as team. Each one of us was trying to be as much as possible supportive and helpful to others. I have very good memory of the international evening, where each group presented their country. We had the chance to teach the foreigners how to dance traditional Bulgarian dances as well as trying one of our popular dishes. Alongside the work, which we had to do, I succeed to see all the sightseeing in the town, to try polish kitchen and study the history of Wroclaw.

The experience was incredible. I am happy that I was at this corner of West Europe full with ancient history. I think this trip is the beginning of my tour around the world. I am glad to say that Wroclaw was my first destination, which gave me start on my future journeys.


Здравейте, казвам се Антоан Славчев и съм от Видин, но живея и уча в град Свищов. В момента съм 3-та година в Стопанската Академия „Д. А. Ценов“, специалност Икономика и финансов контрол.

antoan3От три години съм част от доброволческата мрежа „Заедно напред“ на младежката фондация Арете. И благодарение на фондацията и активното ми участие в мрежата в края на м. март  2015 имах възможността да взема участие в международен обмен на тема “Ромските права в момента” в град Вроцлав, Полша. Това беше първото ми пътуване извън страната и като за първи път в чужбина ми беше доста странно и непознато за мен. Сблъсъкът на култури си каза думата и през първите няколко дни се опитвах да се адаптирам към ситуацията. Имах късмета, че с мен бяха едни прекрасни младежи, които ми помагаха за адаптирането и с които изживях едни прекрасни дни по време на обмена.

toniiiВсички бяхме едно голямо семейство. Хранехме се заедно, работехме и се забавлявахме в екип. Всеки от нас се опитваше да бъде максимално полезен на останалите. В главата ми е останал хубавия спомен от интернационалната вечер, където всички участници представиха своята родина. Имахме възможността да научим чужденците на български народни танци, както и да опитат нашата вкусна лютеница. Редом с работата, която имахме по време на обмена, успях да разгледам всички забележителности на града, да опитам полската кухня и да науча за историята на Вроцлав.

Изживяването беше неописуемо за мен! Радвам се, че успях да стигна до това кътче в Западна Европа, изпълнено с вековна история. Смятам това пътуване за начало на моите обиколки из света. Радвам се, че именно Вроцлав е първата ми дестинация, той даде старта на моите пътувания.