My first flight – destination Budapest

A story from: Bocelin

Country of origin: Bulgaria

Country of Destination: Hungary

1382208_10151617902966426_286811713_nHi everyone and thanks to PEN for inviting me to take part in this story sharing initiatives on mobility. I am Bocelin, 23 years old. I am born and raised in a Roma community in the town of Kuystendil, Bulgaria. I am currently finishing my Bachelor degree in Social Studies. I have many things to share – I have both sorts of stories – negative and positive. But I am here to share my very first visit abroad. It took place in Budapest, Hungary and it was really an adventure. It’s my first flight and my first getting out of my country. Budapest is magical; it grabs you with its historical buildings and wide avenues. I went there with group of 3 people attending a workshop on Roma and Non-Roma Social Cohesion.

The mobility in Hungary took a 3-hour-long walking tour on the beautiful Gellért Hill in the Heart of Budapest and watched the performance of the UN price winner Ibsen Award scholar Independent Theater Hungary, played by young Roma and non-Roma actors. The scenes of the performance came to life in different spots of the picturesque hill. You’ll never know where, what will happen.

Through this mobility I had chance to see other Roma and how they live, what they are doing and how they fight against discrimination. The method “Open theater” shown by the Hungarian organizers gave me a new method to work with Roma community.  We all know theater plays are played in the theaters, but this was different experience as you should move and follow the participants all around the hill to see what the next story is.

I should say that such kind of mobilities like the one I have attended in Budapest gives those Roma like me a chance to get out of the communities we live and see different realities. I would encourage the young people to look and search for such opportunities and take advantage of going abroad, especially the young Roma – to see different people, different culture and make new friends. Knowledge is always an asset and in such an environment you always learn something that can be useful for you.


IN BULGARIAN


img_7344Здравейте на всички и благодаря на Про Европейска Мрежа за поканата да споделя моято история за  първата ми мобилност. Казвам се Боцелин и съм на 23 г. Роден съм и израснал в ромския квартал “Изток”, град Кюстендил. В момента завършвам бакалаварската си степен по “Социална педагогика” в благоевградския университет “Св. Климент Охридски”. Имам много неща за споделяне – имам негативни, имам и позитивни истории. Но тук, в тази секция ще ви споделя за моето първо пътуване в чужбина. Беше в Будапеща, Унгария и наистина си беше едно приключение за мен. Това е първият ми полет и първото ми излизане от България. А Будапеща е магична – грабва те с масивните стари сгради и широките булеварди. Пътувах в малка група с още двама и заедно участвахме в работна среща по проект за обмен на практики от роми и нероми за социално включване. Работната среща представляваше, освен дискусия и 3 часов пешеходен тур в един от най-туристическите хълмове в Унгария (Gellért Hill) в сърцето на Будапеща. Турът представляваше театър на открито, спечелил награда Ibsen за независим театър. В главните роли участваха младежи и девойки от ромски и неромски произход от Унгария. Сцените на представлението се случваха на различни места из хълма и никога не знаеш какво ще се случи и къде. Това беше една от практиките, които се споделиха на срещата и останах много впечатлен. Чрез тази работна среща успях да видя други роми и техният начин на живот и какво правят срещу борбата с дискриминацията.

Методът “театър на открито” представен от унгарските партньори ми показаха един нов начин, с който мога да работя с моята ромска общност в града. Всички знаем и сме гледали спектакли, които се играят на закрито, но това беше различно изживяване, тъй като постоянно трябваше да се местим и да следим героите, за да видим какво ще се случи и каква е следващата развръзка.

Трябва да кажа, че такъв тип мобилности дава на онези роми, като мен възможността да излезнем от общността, в която живеем и да видим различна реалност. Окуражавам младите хора, най-вече ромските младежи, да се оглеждат и да бъдат про активни в търсенето на възможности за обучение в чужбина и да се възползват от възможността да видят различни хора, различна култура и разбира се да създадат нови приятелства. Получаване на знания винаги е ценно и в такава среда винаги научаваш нещо полезно, което да ти бъде в полза.

You may also like...