SEMPER AVANTI -Wroclaw

image descriptionsemper-logo-2014-v2

Website: www.semperavanti.org

Email: info@semperavanti.org

Address: PLAC ŚWIĘTEGO MACIEJA 5, 50-244 WROCŁAW, POLAND

 

The Semper Avanti Association was established in 2000 by a group of young, active people involved in activities towards building an open society, interested in intercultural learning and sensitive to problems in their own society. One of the main aims of the Association is working on the civil activity of young people.
The main aims of the Association are:
• to promote international co-operation and understanding between young people from different countries and different cultures;
• to provide young people with the opportunity to gain international experience for their personal and professional development;
• to make young people aware of their cultural heritage, as the base of their awareness;
• to develop regional, national and European consciousness of young people
• to promote volunteering- local and international, as a way towards active citizenship;
• to promote international co-operation and understanding among young people from different countries and cultures;
• to support interest of young people in historical and political reality in Europe;
• to encourage involvement of young people in cultural initiatives;
• to promote Poland and the Lower Silesia region in Europe.

The main development areas now are:
• Youth mobilites and EVS
• Youth in democracy
• Youth on labour market
• International Youth Exchanges
• Voluntary Service- national and international field
• Cultural Events
• Conferences, Trainings and Seminars for young leaders and youth workers

 

Stowarzyszenie Semper Avanti powstało w 2001 r. Początkowo byliśmy grupą młodych ludzi szukającą sposobu na poznanie rówieśników z innych krajów, promowanie tolerancji i zrozumienia. Podczas trwania naszej przygody – zdobywając doświadczenie, poznając potrzeby i pragnienia otaczających nas ludzi – ewoluowaliśmy. Poszerzyliśmy zakres działań, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jednak w centrum naszej uwagi i naszych działań pozostały problemy polskiej młodzieży.

Dziś nasze działania podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – budujemy zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomagamy im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.

Działania: 

  •  inicjujemy powstawanie i wspieramy rady młodzieżowe, 
  •  stworzyliśmy i wdrożyliśmy projekt Sejmiku Młodzieżowego Województwa Dolnośląskiego, 
  •  organizujemy lokalne oraz międzynarodowe seminaria i symulacje prac parlamentu europejskiego, rad miejskich itp. 
  •  przygotowujemy i prowadzimy konferencje lokalne i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej. 

2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspieramy młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.

Działania:

  • przygotowujemy i realizujemy projekty staży zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku z naszej oferty skorzysta ponad 300 uczniów), 
  • dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, głównie z Europy i Azji, umożliwiamy młodzieży wymianę doświadczeń podczas konferencji i warsztatów. 
  • prężnie działamy na rzecz podniesienia rangi edukacji pozaformalnej w Polsce. 

3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promujemy ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.

Działania:

  • organizujemy warsztaty dla młodzieży. Rocznie korzysta z nich ponad 5000 osób, 
  • tworzymy projekty międzynarodowe w tym wymiany, szkolenia, 
  • zajmujemy się wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę i goszczeniem wolontariuszy z zagranicy w naszym kraju. 

Stowarzyszenie Semper Avanti posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest w pełni niezależne, samorządne, a wszystkie nasze projekty są realizowane zgodnie ze statutem działania dla dobra publicznego.