VUSTE ENVIS – Prague

VUSTE ENVIS

Website: www.vuste-envis.eu 

Email: botka@vuste-envis.cz

Address: Velflíkova 10, Prague 6, 160 41, Czech Republic

VUSTE ENVIS Ltd. is a private company accredited by the Czech Ministry of Education, as a vocational training centre. We currently deal with diverse European training programmes, under the European Commission’s mobility and innovation projects with the highest emphasis on mobility projects. We participate in these projects both as the coordinator and a partner. VUSTE ENVIS has a lot of experience both in hosting and sending activities under the mobility programme of Leonardo da Vinci, Erasmus and others. We have been increasingly focused on collecting and processing the feedback from past participants in our mobility work placement programs. And we managed to develop our own tools in this regard having at our disposal also some valuable statistical data.

 

Společnost  VUSTE ENVIS, spol. s r.o. je soukromá organizace zaměřená na odborné vzdělávání dospělých. 
VUSTE ENVIS, spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001, vydaného dne 16.12.2005 pod č. 24170.

VUSTE ENVIS spol. s r.o.  dlouhodobě podporuje programy evropské mobility a působí převážně jako hostitelská/zprostřededkují organizace v projektech stáží EU. Na  realizaci evropských projektů se podílí od roku 2000 a v rámci mezinárodních partnerství každoročně přijímá z různých zemí EU. Našimi partnery v těchto projektech jsou vysílající organizace ze Španělska, Velké Británie, Itálie, Portugalska a dalších zemí. Naše společnost tak disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti mobilit a vybudovaná síť partnerů na místní i mezinárodní úrovni je zárukou kvalitní organizace předkládaného projektu.
Při jeho realizaci se totiž může opírat o důvěrné vztahy se zprostředkujícími organizacemi ze Španělska a Velké Británie, Portugalska a Itálie s nimiž jsme doposud spolupracovali recipročně. 

VUSTE ENVIS spol. s r.o.  má bohaté zkušenosti jak v hostování a vysílání stážistů v rámci programu mobility Leonardo da Vinci, Erasmus a dalších. V každém projektu se zaměřujeme na sběr a zpracování zpětné vazby účastníků našich programů mobilit. Vztváříme a zdokonalujeme vlastní nástroje v této oblasti a disponujeme cennými statistickými údaji o těchto programech.