ZNI – Maribor

ZNi_final_logo

 

Website:  www.zni.si

Email: info@zni.si

Address: PASTERKOVA ULICA 3, 2000 MARIBOR, SLOVENIA

ZNI’S core activity are mobility projects for unemployed persons and for businesses – as support to help them develop their human resources. For this purpose we develop and apply innovative methods and approaches to human resource management. Moreover, ZNI has extensive experience in the development and implementation of various international mobility projects and exchanges for unemployed people. Within the framework of Lifelong Learning Programme, organises work placements abroad for Slovenian citizens, and work placements in businesses across Slovenia for international candidates.

 

Osrednja dejavnost Zavoda ZNI so projekti mobilnosti za posameznike in podjetja, katerih namenom je razvoj človeških potencialov. Pri tem uporabljamo različne inovativne metode in pristope. ZNI ima bogate izkušnje na področju izvajanja projektov mobilnosti za osebe na trgu dela v sklopu različnih programov EU, prav tako pa organiziramo programe mobilnosti za kandidate iz drugih držav v podjetjih v Sloveniji.