Tomasz Kuciapski – Bulgaria – temptation not to resist.

tomasz moje zdjecia

A story by Tomasz Kuciapski

Origin country: Poland Destination Country: Bulgaria, Turkay

June 2009…seems like regular vacation in my hometown…than out of the blue I recive the notification: Bulgaria needs you!!
First impression – I am torn, have never been there…exactly at this momement I can hear the lyrics so familiar to me: “Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted. one moment Would you capture it or just let it slip?”
So withouth thinking twice I went for it and it was definitely one of the best decision  of my  life.

People: great, open, warm, talkative at the same time hardworking, with passion for life and to the others (most of them AIESECers I met and lived with), definietely can mix business wiht pleasure.
Bulgaria – absolutely fascinating country, full of sun, sea, tasty food, misterious mountains, good prices and absolutely beautiful girls.

Internship: by AIESEC & EVS – great experience, I was responsible for providing and conducting business-oriented workshop in Varna Trade School.

Travelling – cities within country, almost whole Balkan’s country & Turkey.

Now, after a couple of years, only beautiful things stay in my mind concerning my mobility experience. If you ask me where you want to stay there is just one answer: Bulgaria as a temptation I cannot resist.

 

Historia Tomasza Kuciapskiego

Kraj pochodzenia: Polska

Kraj docelowy: Bułgaria

Czerwiec 2009 … kolejne wakacje w moim rodzinnym mieście … aż tu nagle otrzymałem informację: Bułgaria wzywa!

Pierwsze wrażenie – Byłem rozdarty, nigdy tam nie byłem. I dokładnie w tym momencie słyszę tak znane słowa piosenki: “Słuchaj, gdybyś miał jeden strzał lub jedną szansę aby wykorzystać wszystko co kiedykolwiek chciałeś, jedną chwilę. Czy uchwyciłbyś ją, czy po prostu pozwoliłbyś jej się wyślizgnąć?”

Więc bez namysłu zdecydowałem się i była to jedna z najlepszych decyzji w całym moim życiu.

 Ludzie: wspaniali, otwarci , ciepli , rozmowni a jednocześnie pracowici, z pasją do życia i do innych (w większości członkowie stowarzyszenia AIESEC), potrafiący połączyć przyjemne z pożytecznym.

 Bułgaria – absolutnie fascynujący kraj , pełen słońca, morza, smacznego jedzenia, tajemniczych gór, dobrych cen i absolutnie ślicznych dziewczyn.

 Staż: dzięki AIESEC i EVS – ogromne doświadczenie, byłem odpowiedzialny za zapewnienie i prowadzenie warsztatów biznesowych zlokalizowanych w Szkole Handlowej w Warnie.

 Podróże – cała Bułgaria, Turcja i kraje bałkańskie.

Teraz, po kilku latach, w mojej pamięci pozostały tylko piękne chwile z pobytu w Bułgarii. Jeżeli zapytasz mnie o miejsce warte zobaczenia: odpowiem krótko: Bułgaria! Jako pokusa, której nie można się oprzeć.

You may also like...