Waldemar – Youth/Youth in Action programs have changed my life.

Waldek1

A story by Waldemar

Country of origin: Poland. Destination: Norway.

Since I was teenager I have always wanted to discover other countries and cultures.

In 2001 just after high school I established with my friends Semper Avanti association – youth organization focused on giving possibilities to young people for participation in European projects.

Through many years we organized and participated in youth projects, like youth exchanges and trainings. We applied for founds mainly to Youth Programme (until 2006) and Youth in Action Programme (now it’s called Erasmus+). I could be familiar with many European cultures and learn new skills, like project management and youth leadership.

In 2006 I joined Leonardo Da Vinci program for graduates. I lived 6 months in United Kingdom where I could develop my skills linked with my profession (I’m engineer).

In 2009 I decided to join European Voluntary Service (EVS) project in Norway. After 10 months of the project I could learn Norwegian language and culture.

Since 2010 I work in Oslo as an engineer having a wonderful job I have always wanted to have.

I still use in my daily life lots of experience from my mobility projects. As a former EVS volunteer I work in NEVO association and I help  other young people to join EVS. I also organize voluntary language activities (Language Café) where the participants help each other to develop linguistic and cultural skills.

After all that years I can say that European programs  gave me the best opportunities  and the best memories in my life.

1016259_10152127780982332_835053615_n11621_558138570884460_1618957617_n22462_234606262331_1364451_n30166_392573507331_4200124_n

Waldemar – Młodzież / Młodzież w działaniu zmieniły moje życie .

Kraj pochodzenia : Polska.

Kraj docelowy: Norwegia.

W 2001 roku zaraz po ukończeniu liceum założyłem wraz  z przyjaciółmi stowarzyszenie Semper Avanti – organizację młodzieżową skupiającą się na umożliwieniu młodym ludziom uczestnictwa w projektach europejskich .

Przez wiele lat organizowałem  i uczestniczyłem w projektach młodzieżowych, w tym  wymianach młodzieży i szkoleniach. Projekty finansowane były  głównie z Programu Młodzież ( do 2006 r. ) i programu Młodzież w Działaniu ( obecnie Erasmus + ). Poznałem wiele kultur europejskich i nauczyłem się nowych umiejętności, takich jak zarządzanie projektami, czasem, komunikacja i  przywództwo w grupie.

W 2006 roku skorzystałem ze stażu w ramach Programu Leonardo da Vinci dla absolwentów . Mieszkałem 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii , gdzie mogłem rozwijać się zgodnie z profilem zawodowym.

W 2009 roku postanowiłem wziąć udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego ( EVS ), w Norwegii . Przez 10 miesięcy poznawałem  język i kulturę norweską .

Od 2010 roku pracuję w Oslo jako inżynier. Mam  wspaniałą pracę, taką, którą zawsze chciałem mieć .

Każdego dnia korzystam z umiejętności  i doświadczeń zdobytych w trakcie projektów mobilności. Jako były wolontariusz EVS współpracuję ze Stowarzyszeniem NEVO. Ponadto co tydzień organizuję spotkania językowe, gdzie obcokrajowcy mają możliwość nauki norweskiego.

Po latach mogę powiedzieć, że europejskie programy: Młodzież / Młodzież w Działaniu / Leonardo da Vinci pozwoliły na zdobycie wielu szczytów i umiejętności. 

You may also like...