Why EVS volunteering?

Story by: Stefka Blagoeva
Country of origin: Bulgaria
Country of destination: Strasbourg, France

My name is Stefka Blagoeva and I am a Roma woman from Bulgaria. My Roma group is the one of the Burgudzhii – Roma smiths. This year I was the first woman from my ethnic group to obtain a Bachelor degree. I graduated Primary Pedagogy with French. Now, together with “Phiren Amenca” Budapest, I am in Strasbourg doing a European Volunteer Service for 10 months.

Why EVS volunteering?

stefka2Because, as an EVS volunteer, you have the opportunity to improve yourself:  to get new professional skills, to learn another language and to meet new people. In Strasbourg everything is different and new for me. Every day I learn something new – a new word, name, location. It is interesting here.

I volunteer in a private school as an animator. I am working with students grades 5th and 6th.  We learn and have fun together. I taught my students to knit. Now we are making autumn pearl-trees. I have yet to teach them traditional Bulgarian dances.  In professional terms, I put everything what I learnt in the university into practice now.

The colleagues I am working with are very nice and helpful. I like the work very much. It delivers me a great pleasure. The environment I live in is multicultural.  I live with girls from different nationalities: two German, one Chinese and one Spanish. After work we gather in the kitchen to discuss our day. We laugh a lot! Here for the first time I tried chicken cooked with coke (Not bad for eating J ). I also tried a new French wine and met new friends. I am glad I have this opportunity to be here. If anyone is hesitating over the EVS volunteering I advise them to take this challenge.  It is worthy!

БГ

Казвам се Стефка Благоева и съм ромка от България. Аз съм от групата на бургуджиите – роми ковачи. Тази година станах първата жена от моята група със степен Бакалавър. Завърших „Начална училищна педагогика с френски език“. Към момента съм доброволка по Европейската Доброволческа Служба (ЕДС) в Страсбург за 10 месеца, с изпращаща организация Пхирен Аменца, Будапеща.

Защо ЕДС  доброволец ли?

Защото  като доброволец имаш възможност да се самоусъвършенстваш: да придобиеш нови професионални способности,  да научиш друг език,  да се запознаеш  с нови хора. В Страсбург всичко е различно и ново за мен. Всеки ден научавам нещо ново – нова дума, име, място. Интересно е тук.

Доброволствам в едно частно училище като аниматорка. Работя с ученици от 5. и 6. клас. Учим и се забавляваме заедно. Научих учениците си да плетат. Сега си правим есенни дървета от перли. Предстои да ги науча на традиционни български танци. В професионално отношение прилагам на практика наученото от университета.

Колегите с които работя са много мили и отзивчиви.  Работата ми харесва много. Доставя  ми огромно удоволствие. Средата, в която живея е мултикултурна. Живея  с момичета от различни националности: две германки, испанка и китайка. След работа се събираме в кухнята да обсъдим събитията от деня. Кухнята ехти от нашият смях! Тук за пръв път oпитах пиле приготвено с кока-кола(Става за ядене). Опитах ново  френско вино, срещнах нови приятели. Радвам се, че имам тази възможност да съм тук. Ако има някой, който се  колебае дали да бъде ЕДС-добороволец, ще го посъветвам да приеме предизвикателството. Заслужава си!

More about Phiren Amenca